πƒπˆππŽπ’ πŒπˆπ‹πˆπ‚π‘πŽπ‚π€

DINONIVEL & CROKA$CΓ“DIGO
ACROCANTHOSAURUSLvl.225 3.000 Croka$
Lvl.600 4.500 Croka$
Lvl.1200 7.500 Croka$
/canjear acrocantho225m
/canjear acrocantho225f
/canjear acrocantho600m
/canjear acrocantho600f
/canjear acrocantho1200m
/canjear acrocantho1200f
ACROCANTHOSAURUS RLvl.225 3.000 Croka$
Lvl.600 4.500 Croka$
Lvl.1200 7.500 Croka$
/canjear acrocanthoR225m
/canjear acrocanthoR225f
/canjear acrocanthoR600m
/canjear acrocanthoR600f
/canjear acrocanthoR1200m
/canjear acrocanthoR1200f
ACROCANTHOSAURUS XLvl.225 3.000 Croka$
Lvl.600 4.500 Croka$
Lvl.1200 7.500 Croka$
/canjear acrocanthoX225m
/canjear acrocanthoX225f
/canjear acrocanthoX600m
/canjear acrocanthoX600f
/canjear acrocanthoX1200m
/canjear acrocanthoX1200f
ACROCANTHOSAURUS PALEOLvl.225 3.000 Croka$
Lvl.600 4.500 Croka$
Lvl.1200 7.500 Croka$
/canjear acrocanthoPA225m
/canjear acrocanthoPA225f
/canjear acrocanthoPA600m
/canjear acrocanthoPA600f
/canjear acrocanthoPA1200m
/canjear acrocanthoPA1200f
ACROCANTHOSAURUS SCORCHEDLvl.225 3.000 Croka$
Lvl.600 4.500 Croka$
Lvl.1200 7.500 Croka$
/canjear acrocanthoSC225m
/canjear acrocanthoSC225f
/canjear acrocanthoSC600m
/canjear acrocanthoSC600f
/canjear acrocanthoSC1200m
/canjear acrocanthoSC1200f
ARCHELONLvl.225 2.500 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear archelon225m
/canjear archelon225f
/canjear archelon600m
/canjear archelon600f
/canjear archelon1200m
/canjear archelon1200f
ARCHELON XLvl.225 2.500 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear archelonX225m
/canjear archelonX225f
/canjear archelonX600m
/canjear archelonX600f
/canjear archelonX1200m
/canjear archelonX1200f
BRACHIOSAURUSLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear brachio225m
/canjear brachio225f
/canjear brachio600m
/canjear brachio600f
/canjear brachio1200m
/canjear brachio1200f
BRACHIOSAURUS ABERRANTLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear brachioAB225m
/canjear brachioAB225f
/canjear brachioAB600m
/canjear brachioAB600f
/canjear brachioAB1200m
/canjear brachioAB1200f
BRACHIOSAURUS RLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear brachioR225m
/canjear brachioR225f
/canjear brachioR600m
/canjear brachioR600f
/canjear brachioR1200m
/canjear brachioR1200f
BRACHIOSAURUS XLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear brachioX225m
/canjear brachioX225f
/canjear brachioX600m
/canjear brachioX600f
/canjear brachioX1200m
/canjear brachioX1200f
BRACHIOSAURUS LANUDOLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 7.000 Croka$
/canjear brachioLA225m
/canjear brachioLA225f
/canjear brachioLA600m
/canjear brachioLA600f
/canjear brachioLA1200m
/canjear brachioLA1200f
CONCAVENATORLvl.225 4.000 Croka$
Lvl.600 6.500 Croka$
Lvl.1200 8.500 Croka$
/canjear concavenator225m
/canjear concavenator225f
/canjear concavenator600m
/canjear concavenator600f
/canjear concavenator1200m
/canjear concavenator1200f
CONCAVENATOR XLvl.225 4.000 Croka$
Lvl.600 6.500 Croka$
Lvl.1200 8.500 Croka$
/canjear concavenatorX225m
/canjear concavenatorX225f
/canjear concavenatorX600m
/canjear concavenatorX600f
/canjear concavenatorX1200m
/canjear concavenatorX1200f
CRYOLOPHOSAURUSLvl.225 6.000 Croka$
Lvl.600 8.500 Croka$
Lvl.1200 10.500 Croka$
/canjear cryolopho225m
/canjear cryolopho225f
/canjear cryolopho600m
/canjear cryolopho600f
/canjear cryolopho1200m
/canjear cryolopho1200f
CRYOLOPHOSAURUS RLvl.225 6.000 Croka$
Lvl.600 8.500 Croka$
Lvl.1200 10.500 Croka$
/canjear cryolophoR225m
/canjear cryolophoR225f
/canjear cryolophoR600m
/canjear cryolophoR600f
/canjear cryolophoR1200m
/canjear cryolophoR1200f
DEINOSUCHUSLvl.225 4.000 Croka$
Lvl.600 6.500 Croka$
Lvl.1200 8.500 Croka$
/canjear deinosuchus225m
/canjear deinosuchus225f
/canjear deinosuchus600m
/canjear deinosuchus600f
/canjear deinosuchus1200m
/canjear deinosuchus1200f
DEINOSUCHUS ABERRANTLvl.225 4.000 Croka$
Lvl.600 6.500 Croka$
Lvl.1200 8.500 Croka$
/canjear deinosuchusAB225m
/canjear deinosuchusAB225f
/canjear deinosuchusAB600m
/canjear deinosuchusAB600f
/canjear deinosuchusAB1200m
/canjear deinosuchusAB1200f
DEINOSUCHUS XLvl.225 4.000 Croka$
Lvl.600 6.500 Croka$
Lvl.1200 8.500 Croka$
/canjear deinosuchusX225m
/canjear deinosuchusX225f
/canjear deinosuchusX600m
/canjear deinosuchusX600f
/canjear deinosuchusX1200m
/canjear deinosuchusX1200f
DEINOTHERIUMLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear deinotherium225m
/canjear deinotherium225f
/canjear deinotherium600m
/canjear deinotherium600f
/canjear deinotherium1200m
/canjear deinotherium1200f
DEINOTHERIUM RLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear deinotheriumR225m
/canjear deinotheriumR225f
/canjear deinotheriumR600m
/canjear deinotheriumR600f
/canjear deinotheriumR1200m
/canjear deinotheriumR1200f
HELICROPRIONLvl.225 4.500 Croka$
Lvl.600 7.000 Croka$
Lvl.1200 9.500 Croka$
/canjear helicoprion225m
/canjear helicoprion225f
/canjear helicoprion600m
/canjear helicoprion600f
/canjear helicoprion1200m
/canjear helicoprion1200f
HELICROPRION XLvl.225 4.500 Croka$
Lvl.600 7.000 Croka$
Lvl.1200 9.500 Croka$
/canjear helicoprionX225m
/canjear helicoprionX225f
/canjear helicoprionX600m
/canjear helicoprionX600f
/canjear helicoprionX1200m
/canjear helicoprionX1200f
HELICROPRION RLvl.225 4.500 Croka$
Lvl.600 7.000 Croka$
Lvl.1200 9.500 Croka$
/canjear helicoprionR225m
/canjear helicoprionR225f
/canjear helicoprionR600m
/canjear helicoprionR600f
/canjear helicoprionR1200m
/canjear helicoprionR1200f
XIPHACTINUSLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear xiphactinus225m
/canjear xiphactinus225f
/canjear xiphactinus600m
/canjear xiphactinus600f
/canjear xiphactinus1200m
/canjear xiphactinus1200f
XIPHACTINUS XLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear xiphactinusX225m
/canjear xiphactinusX225f
/canjear xiphactinusX600m
/canjear xiphactinusX600f
/canjear xiphactinusX1200m
/canjear xiphactinusX1200f
XIPHACTINUS ABISALLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear xiphactinusABI225m
/canjear xiphactinusABI225f
/canjear xiphactinusABI600m
/canjear xiphactinusABI600f
/canjear xiphactinusABI1200m
/canjear xiphactinusABI1200f
HammerHead GlowStarLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 3.500 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear hammerheadglowstar225m
/canjear hammerheadglowstar225f
/canjear hammerheadglowstar600m
/canjear hammerheadglowstar600f
/canjear hammerheadglowstar1200m
/canjear hammerheadglowstar1200f
HammerHead Star Lvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 3.500 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear hammerheadstar225m
/canjear hammerheadstar225f
/canjear hammerheadstar600m

/canjear hammerheadstar600f
/canjear hammerheadstar1200m

/canjear hammerheadstar1200f
HammerHead SpaceStar
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 3.500 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear hammerheadspacestar600m
/canjear hammerheadspacestar600f
/canjear hammerheadspacestar1200m
/canjear hammerheadspacestar1200f
HammerHead X Star
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 3.500 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear hammerheadspacestar600m
/canjear hammerheadspacestar600f
/canjear hammerheadspacestar1200m
/canjear hammerheadspacestar1200f
PLUMINOTERALvl.225 1.500 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear pluminotera225m
/canjear pluminotera225f
/canjear pluminotera600m

/canjear pluminotera600f
/canjear pluminotera1200m

/canjear pluminotera1200f
PLUMINOTERA COLOR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 5.000 Croka$
Lvl.1200 9.000 Croka$
/canjear pluminoteracolor600m
/canjear pluminoteracolor600f
/canjear pluminoteracolor1200m
/canjear pluminoteracolor1200f
SEAHORSEGLOWSTARLvl.225 1.500 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear seahorseglowstar225m
/canjear seahorseglowstar225f
/canjear seahorseglowstar600m

/canjear seahorseglowstar600f
/canjear seahorseglowstar1200m

/canjear seahorseglowstar1200f
SEAHORSEPASTELLSTARLvl.225 1.500 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear seahorsepastellstar225m
/canjear seahorsepastellstar225f
/canjear seahorsepastellstar600m

/canjear seahorsepastellstar600f
/canjear seahorsepastellstar1200m

/canjear seahorsepastellstar1200f
SEAHORSE SPACESTAR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear seahorsespacestar600m
/canjear seahorsespacestar600f
/canjear seahorsespacestar1200m
/canjear seahorsespacestar1200f
SEAHORSE SPARKLESTAR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 5.000 Croka$
/canjear seahorsesparklestar600m
/canjear seahorsesparklestar600f
/canjear seahorsesparklestar1200m
/canjear seahorsesparklestar1200f
PEGASUS BLACKSTARLvl.225 3.500 Croka$
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 8.500 Croka$
/canjear pegasusblackstar225m
/canjear pegasusblackstar225f
/canjear pegasusblackstar600m

/canjear pegasusblackstar600f
/canjear pegasusblackstar1200m

/canjear pegasusblackstar1200f
PEGASUS WHITESTARLvl.225 3.500 Croka$
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 8.000 Croka$
/canjear pegasuswhitestar225m
/canjear pegasuswhitestar225f
/canjear pegasuswhitestar600m

/canjear pegasuswhitestar600f
/canjear pegasuswhitestar1200m

/canjear pegasuswhitestar1200f
PEGASUS CRAZYFIRESTAR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 8.000 Croka$
/canjear pegasuscrazyfirestar600m
/canjear pegasuscrazyfirestar600f
/canjear pegasuscrazyfirestar1200m
/canjear pegasuscrazyfirestar1200f
PEGASUS VALENTINESTAR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 8.000 Croka$
/canjear pegasusvalentinestar600m
/canjear pegasusvalentinestar600f
/canjear pegasusvalentinestar1200m
/canjear pegasusvalentinestar1200f
PEGASUS GARDENSTAR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 8.000 Croka$
/canjear pegasusgardenstar600m
/canjear pegasusgardenstar600f
/canjear pegasusgardenstar1200m
/canjear pegasusgardenstar1200f
PEGASUS REDSTAR
!SOLO PARA VIPS!
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 8.000 Croka$
/canjear pegasusredstar600m
/canjear pegasusredstar600f
/canjear pegasusredstar1200m
/canjear pegasusredstar1200f
GRIFFIN MILICROCALvl.225 3.500 Croka$
Lvl.600 5.000 Croka$
Lvl.1200 10.000 Croka$
/canjear griffinmilicroca225m
/canjear griffinmilicroca225f
/canjear griffinmilicroca600m

/canjear griffinmilicroca600f
/canjear griffinmilicroca1200m

/canjear griffinmilicroca1200f
MW PHOENIXLvl.225 3.500 Croka$
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.1200 10.000 Croka$
/canjear phoenixmilicroca225m
/canjear phoenixmilicroca225f
/canjear phoenixmilicroca600m

/canjear phoenixmilicroca600f
/canjear phoenixmilicroca1200m

/canjear phoenixmilicroca1200f
ROCK DRAKE MILICROCALvl.225 4.000 Croka$
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.120012.000 Croka$
/canjear rockdrakemw225m
/canjear rockdrakemw225f
/canjear rockdrakemw600m

/canjear rockdrakemw600f
/canjear rockdrakemw1200m

/canjear rockdrakemw1200f
UNICORN BLACK STARLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear unicornblackstar225m
/canjear unicornblackstar225f
/canjear unicornblackstar600m

/canjear unicornblackstar600f
/canjear unicornblackstar1200m

/canjear unicornblackstar1200f
UNICORN BLUE FIRE STARLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear unicornbluefirestar225m
/canjear unicornbluefirestar225f
/canjear unicornbluefirestar600m

/canjear unicornbluefirestar600f
/canjear unicornbluefirestar1200m

/canjear unicornbluefirestar1200f
UNICORN BLUE STARLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear unicornbluestar225m
/canjear unicornbluestar225f
/canjear unicornbluestar600m

/canjear unicornbluestar600f
/canjear unicornbluestar1200m

/canjear unicornbluestar1200f
UNICORN METEOR STARLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear unicornmeteorstar225m
/canjear unicornmeteorstar225f
/canjear unicornmeteorstar600m

/canjear unicornmeteorstar600f
/canjear unicornmeteorstar1200m

/canjear unicornmeteorstar1200f
UNICORN WATER STARLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 4.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear unicornwaterstar225m
/canjear unicornwaterstar225f
/canjear unicornwaterstar600m

/canjear unicornwaterstar600f
/canjear unicornwaterstar1200m

/canjear unicornwaterstar1200f
GIGANOTO TEKLvl.270 4.000 Croka$
Lvl.600 6.000 Croka$
Lvl.120012.000 Croka$
/canjear gigaTEK270m
/canjear gigaTEK270f
/canjear gigaTEK600m

/canjear gigaTEK600f
/canjear gigaTEK1200m

/canjear gigaTEK1200f
PERIQUITO REXLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear periquitoREX225m
/canjear periquitoREX225f
/canjear periquitoREX600m

/canjear periquitoREX600f
/canjear periquitoREX1200m

/canjear periquitoREX1200f
PERIQUITO REX ABERRANTLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear periquitorexAB225m
/canjear periquitorexAB225f
/canjear periquitorexAB600m

/canjear periquitorexAB600f
/canjear periquitorexAB1200m

/canjear periquitorexAB1200f
PERIQUITO REX – XLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear periquitorexX225m
/canjear periquitorexX225f
/canjear periquitorexX600m

/canjear periquitorexX600f
/canjear periquitorexX1200m

/canjear periquitorexX1200f
PERIQUITO REX ABERRANT – XLvl.225 2.000 Croka$
Lvl.600 3.000 Croka$
Lvl.1200 6.000 Croka$
/canjear periquitorexABEX225m
/canjear periquitorexABEX225f
/canjear periquitorexABEX600m

/canjear periquitorexABEX600f
/canjear periquitorexABEX1200m

/canjear periquitorexABEX1200f

INDOMINUS

 • Montura Incluida
 • Impronta del 100% Aplicable(3.000 croka$)
 • Pintables
 • Las croka$ deben proceder de un Donativo
 • Para canjearlo contactar con un Admin
 • NIVEL 600 β†’ 15.000 Croka$
 • NIVEL 1200 β†’ 25.000 Croka$
 • /canjear indo600m
 • /canjear indo600f
 • /canjear indo1200m
 • /canjear indo1200f

INDOMINUS ABERRANTE

 • Montura Incluida.
 • Impronta del 100% Aplicable(3.000 croka$)
 • Aspecto Aberrante (No entra en Aberration)
 • Pintables
 • Las croka$ deben proceder de un Donativo
 • Para canjearlo contactar con un Admin
 • NIVEL 600 β†’ 20.000 Croka$
 • NIVEL 1200 β†’ 30.000 Croka$
 • /canjear indoAB600m
 • /canjear indoAB600f
 • /canjear indoAB1200m
 • /canjear indoAB1200f

FOREST WYVERN

 • El Wyvern que sale junto al TitΓ‘n del Bosque
 • Improntas Aplicables
 • Pintable
 • !Solo para Vips!
 • NIVEL 600 β†’ 7.000 Croka$
 • NIVEL 1200 β†’ 12.000 Croka$
 • /canjear wyvernforest600m
 • /canjear wyvernforest600f
 • /canjear wyvernforest1200m
 • /canjear wyvernforest1200f

KINTON (ORIGINAL)

 • Solo disponible clΓΊster ARK-MODS
 • No se le aplican Improntas
 • !Solo para Vips!
 • NIVEL 600 β†’ 15.000 Croka$
 • /canjear nubekinton

KINTON BLACK

 • Solo disponible clΓΊster ARK-MODS
 • No se le aplican Improntas
 • !Solo para Vips!
 • NIVEL 600 β†’ 20.000 Croka$
 • /canjear nubekintonblack